اخبار

جدیدترین ها

آگهی مزایده فروش

30 آبان 1400 - 0 1000
آگهی مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور (CHP)و یک دستگاه چیلر جذبی (CCHP)
آگهی مزایده فروش

شرکت افرانت(سهامی عام) در نظر دارد یک دستگاه مولد برق گاز سوز (CHP) دائم کار با ظرفیت تولید 400 کیلو وات همراه با پوشش جاذب صوت ساخت کارخانه اشمیت آلمان و یکدستگاه چیلر جذبی با سوخت گاز شهری و قابلیت استفاده مستقیم از حرارت اگزوز دیزل با ظرفیت سرمایشی 103 تن تبرید که سال ساخت آنها 2011 بوده و تاکنون در سرویس قرار نگرفته و محل استقرار و تحویل هر دو دستگاه،  انبارهای عمومی گمرک غرب تهران میباشد را با قیمت پایه 27.500.000.000 ریال و از طریق مزایده عمومی به بالاترین پیشنهاد به فروش برساند.

متقاضیان میتوانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 30/09/1400 به نشانی خیابان سهروردی شمالی ، هویزه شرقی ، روبروی کوچه پرتو، ساختمان قصر سفید ، زنگ 5 ، واحد تدارکات شرکت افرانت مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 30/09/1400 نیز نسبت به تحویل اسناد شرکت در مزایده اقدام نمایند.

شرکت در مزایده و تحویل مدارک هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نمینماید. شرکت افرانت در هر مرحله از مزایده جهت انتخاب هر یک از خریداران یا انصراف کلی از فروش تجهیزات، اختیار تام دارد.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 09121076632 و 81188503 تماس حاصل نمایند.