تنظیمات مورد نیاز سرویس Backup

1-      نصب Agent از مسیرهای ذیل :

دانلود نسخه لینوکس          دانلود نسخه ویندوز

روش نصب نسخه لینوکس مطابق با روش ذیل انجام میگردد

https://www.veritas.com/support/en_US/article.100017476

2- ایجاد اکانت دسترسی از نوع     Administrators   در ویندوز و Root در لینوکس

3- تنظیم کارت شبکه دوم  با IP  اعلام شده و بدون درج Gateway

4- بازکردن پورتهای 1025 الی 1055 در فایروال

5-راه اندازی مجدد سرور