پیش نیازهای پشتیبان گیری از فضای ایمیل سازمانی

-ارائه سرویس در خصوص RPO و RTO  و مدت زمان نگهداری اطلاعات،  مطابق پکیج های مندرج در سرویس پشتیبان گیری قابل ارائه است . 

-بازیابی اطلاعات به دو روش  میسر است که روش اول  بازیابی بر روی فضای اصلی سرور میل سازمانی میباشد   و روش دوم بازیابی بر روی  مدیای مشتری انجام میگیرد ( بصورت فایل متنی Hash شده)

-در روش بازیابی بر روی مدیا یا فضای مشتری،  فایلهای مربوط به ایمیلها بصورت فایل متنی میباشند که امکان Import در نرم افزارهای Outlook و .. را ندارند و محتوای آنها از طریق نرم افزارهایی مانند Notepad  قابل مشاهده و رمزنگاری شده است. 

-در روش بازیابی در فضای اصلی ،  در صورتیکه نیاز به بازیابی نسخ پشتیبان بر روی سرور ایمیل افرانت باشد، ایمیلهای فعلی موجود بر روی سرور حذف میشوند و به زمان نسخه اعلام شده پشتیبان که حداقل 24 ساعت قبل هستند باز میگردند .