آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد شرکت افرانت (سهامی عام)

آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد شرکت افرانت (سهامی عام)

از کلیه علاقه مندان به شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی لغایت 1401/09/16 جهت دریافت فرم اخذ استعلام بهای کالای قابل فروش به نشانی خیابان دکتر بهشتی، خیابان سهند، کوچه متحیری، پلاک 38 ، واحد انبار شرکت افرانت مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/09/23 نیز نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند.

شرکت کنندگان موظفند زمان ارایه پاکات مربوط به مزایده 5 درصد قیمت پیشنهادی خود را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب اعلام شده از طرف افرانت واریز نمایند.

شرکت در مزایده و تحویل مدارک هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نمی‌نماید. شرکت افرانت در هر مرحله از مزایده جهت انتخاب هر یک از خریداران یا انصراف کلی از فروش تجهیزات، اختیار تام دارد.

علاقه مندان به شرکت در مزایده می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌ 81182273 (واحد انبار) تماس حاصل نمایند.

  روابط عمومی شرکت افرانت(سهامی عام)

اطلاعات تکمیلی

تاریخ اعلان: 1401/08/16
نوع: مزایدات
مهلت ثبت درخواست: 1401/09/23

دسته‌بندی‌ها

تماس با واحد خرید

آدرس: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان سهند، کوچه متحیری، پلاک ٣٨