فضای دیتاسنتر

فضای رک استاندارد

سرویس فضای دیتاسنتر سرویس اشتراک مکانی است که در آن کسب و کار‌ها می توانند از فضای دیتاسنتر جهت سرورها و یا سایر سخت افزارهای خود استفاده نمایند. در این سرویس محل فیزیکی، برق، سیستم تهویه و خنک‌کننده، پهنای باند و امنیت فیزیکی را جهت تجهیزات مشتری فراهم می گردد.

فضای رک استاندارد
Traffic Per Month
Amperage
Voltage
Phase
Number of IP/IPs
Ethernet cross connection
Physical Access
هزینه نصب و راه اندازی
هزینه ماهیانه
1-3 Unit/Units

نامحدود

5 AMP

220 V

Single

1

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

4-6 Units

نامحدود

6 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Quarter Rack (10 Units)

نامحدود

8 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Half Rack (20 Units)

نامحدود

12 AMP

220 V

Single

Subnet16

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Full Rack (40 Units)

نامحدود

16 AMP

220 V

Single

Subnet32

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 • Extra Traffic (per Mb/Month)
 • Storage (FTP Space, 50 GB)
 • Extra IP (Limited&Conditional)
 • Extra Unit
 • Extra Power Port
 • Extra Switch Port

فضای رک اقتصادی

سرویس فضای دیتاسنتر سرویس اشتراک مکانی است که در آن کسب و کار‌ها می توانند از فضای دیتاسنتر جهت سرورها و یا سایر سخت افزارهای خود استفاده نمایند. در این سرویس محل فیزیکی، برق، سیستم تهویه و خنک‌کننده، پهنای باند و امنیت فیزیکی را جهت تجهیزات مشتری فراهم می گردد.

فضای رک اقتصادی
Traffic Per Month
Amperage
Voltage
Phase
Number of IP/IPs
Ethernet cross connection
Physical Access
هزینه نصب و راه اندازی
هزینه ماهیانه
1-3 Unit/Units

نامحدود

5 AMP

220 V

Single

1

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

4-6 Units

نامحدود

6 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Quarter Rack (10 Units)

نامحدود

8 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Half Rack (20 Units)

نامحدود

12 AMP

220 V

Single

Subnet16

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Full Rack (40 Units)

نامحدود

16 AMP

220 V

Single

Subnet16

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 • Extra Traffic (per Mb/Month)
 • Storage (FTP Space, 50 GB)
 • Extra IP (Limited&Conditional)
 • Extra Unit
 • Extra Power Port
 • Extra Switch Port

فضای رک پیشرفته

سرویس فضای دیتاسنتر سرویس اشتراک مکانی است که در آن کسب و کار‌ها می توانند از فضای دیتاسنتر جهت سرورها و یا سایر سخت افزارهای خود استفاده نمایند. در این سرویس محل فیزیکی، برق، سیستم تهویه و خنک‌کننده، پهنای باند و امنیت فیزیکی را جهت تجهیزات مشتری فراهم می گردد.

فضای رک پیشرفته
Traffic Per Month
Amperage
Voltage
Phase
Number of IP/IPs
Ethernet cross connection
Physical Access
هزینه نصب و راه اندازی
هزینه ماهیانه
1-3 Unit/Units

نامحدود

5 AMP

220 V

Single

1

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

4-6 Units

نامحدود

6 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Half Rack(20 Units)

نامحدود

12 AMP

220 V

Single

Subnet16

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Quarter Rack (10 Units)

نامحدود

8 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Full Rack (40 Units)

نامحدود

25 AMP

220 V

Single

Subnet32

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 • Extra Unit
 • Extra Power Port
 • Extra Switch Port
 • Storage (FTP Space, 50GB)
 • Extra Traffic (per Mb/Month)
 • Extra IP (Limited&Conditional)
 • ارائه دسترسی Monitoring & Ticketing جهت نظارت بر مصرف پهنای باند و ارتباط با پشتیبانی فنی
 • دسترسی فیزیکی به صورت ٢٤ ساعته در کل ایام هفته با هماهنگی از دو ساعت قبل
 • ضریب پایداری ٩٩.٩%
 • پشتیبانی ٢٤x٧
 • لازم به ذکر است، مشترک متعهد مي گردد پهنای باند مصرفي را بصورت نامتقارن و با نسبت 1 به 10 استفاده نمايد. بطوريکه مصرف پهنای باند ارسال (Send) حداقل 10 برابر دريافت (Received) باشد و به سمت شبکه افرانت ارسال گردد. در غير اينصورت مشترك موظف به پرداخت هزينه های پهنای باند به میزان هر مگابیت بر ثانیه 450.000 ریال مطابق صورتحساب های صادره توسط افرانت می باشد.