فضای دیتاسنتر

فضای رک استاندارد

سرویس فضای دیتاسنتر سرویس اشتراک مکانی است که در آن کسب و کار‌ها می توانند از فضای دیتاسنتر جهت سرورها و یا سایر سخت افزارهای خود استفاده نمایند. در این سرویس محل فیزیکی، برق، سیستم تهویه و خنک‌کننده، پهنای باند و امنیت فیزیکی را جهت تجهیزات مشتری فراهم می گردد.

فضای رک استاندارد
Traffic Per Month
Amperage
Voltage
Phase
Number of IP/IPs
Ethernet cross connection
Physical Access
هزینه نصب و راه اندازی
هزینه ماهیانه
1-3 Unit/Units

300 GB

5 AMP

220 V

Single

1

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

4-6 Units

500 GB

6 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Quarter Rack (10 Units)

1000 GB

8 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Half Rack (20 Units)

2000 GB

12 AMP

220 V

Single

Subnet16

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Full Rack (40 Units)

4000 GB

16 AMP

220 V

Single

Subnet32

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 • Extra Traffic (per Mb/Month)
 • Storage (FTP Space, 50 GB)
 • Extra IP (Limited&Conditional)
 • Extra Unit
 • Extra Power Port
 • Extra Switch Port

فضای رک اقتصادی

سرویس فضای دیتاسنتر سرویس اشتراک مکانی است که در آن کسب و کار‌ها می توانند از فضای دیتاسنتر جهت سرورها و یا سایر سخت افزارهای خود استفاده نمایند. در این سرویس محل فیزیکی، برق، سیستم تهویه و خنک‌کننده، پهنای باند و امنیت فیزیکی را جهت تجهیزات مشتری فراهم می گردد.

فضای رک اقتصادی
Traffic Per Month
Amperage
Voltage
Phase
Number of IP/IPs
Ethernet cross connection
Physical Access
هزینه نصب و راه اندازی
هزینه ماهیانه
1-3 Unit/Units

300 GB

5 AMP

220 V

Single

1

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

4-6 Units

500 GB

6 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Quarter Rack (10 Units)

600 GB

8 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Half Rack (20 Units)

800 GB

12 AMP

220 V

Single

Subnet16

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Full Rack (40 Units)

1000 GB

16 AMP

220 V

Single

Subnet16

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 • Extra Traffic (per Mb/Month)
 • Storage (FTP Space, 50 GB)
 • Extra IP (Limited&Conditional)
 • Extra Unit
 • Extra Power Port
 • Extra Switch Port

فضای رک پیشرفته

سرویس فضای دیتاسنتر سرویس اشتراک مکانی است که در آن کسب و کار‌ها می توانند از فضای دیتاسنتر جهت سرورها و یا سایر سخت افزارهای خود استفاده نمایند. در این سرویس محل فیزیکی، برق، سیستم تهویه و خنک‌کننده، پهنای باند و امنیت فیزیکی را جهت تجهیزات مشتری فراهم می گردد.

فضای رک پیشرفته
Traffic Per Month
Amperage
Voltage
Phase
Number of IP/IPs
Ethernet cross connection
Physical Access
هزینه نصب و راه اندازی
هزینه ماهیانه
1-3 Unit/Units

300 GB

5 AMP

220 V

Single

1

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

4-6 Units

500 GB

6 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Half Rack(20 Units)

2000 GB

12 AMP

220 V

Single

Subnet16

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Quarter Rack (10 Units)

1000 GB

8 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

Full Rack (40 Units)

4000 GB

25 AMP

220 V

Single

Subnet32

1

1 Person

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 • Extra Unit
 • Extra Power Port
 • Extra Switch Port
 • Storage (FTP Space, 50GB)
 • Extra Traffic (per Mb/Month)
 • Extra IP (Limited&Conditional)
 • ارائه دسترسی Monitoring & Ticketing جهت نظارت بر مصرف پهنای باند و ارتباط با پشتیبانی فنی
 • دسترسی فیزیکی به صورت ٢٤ ساعته در کل ایام هفته با هماهنگی از دو ساعت قبل
 • ضریب پایداری ٩٩.٩%
 • پشتیبانی ٢٤x٧