امور سهام

شرکت افرانت با نماد(افرا)
سامانه سهامداران
آخرین معاملات: 23,623 -1,243 (-5%)
قیمت پایانی: 23,881 -985 (-3.96%)
حجم معاملات: 945,909
تعداد معاملات: 1,217,873
شاخص کل بورس: 1,422,118.46 (35,667.83)
وضعیت بازار: بسته
آخرین روزهای معاملاتی قیمت پایانی درصد تغییرات کمترین بیشترین تعداد معاملات حجم معاملات
1400/06/31 24866 -4.78 24810 26025 594 1.291
1400/06/30 26115 -4.67 26025 26740 821 2.763
1400/06/29 27394 -4.99 27391 27990 345 1.011
1400/06/28 28832 -0.88 27635 27635 67 0.09
1400/06/27 29089 -0.98 27909 27909 48 0.1
1400/06/24 29377 -1.31 29000 30900 773 0.782
1400/06/23 29767 3.31 28030 30252 730 1.479
1400/06/22 28812 -4.92 28787 29650 819 1.595
1400/06/21 30302 -2.92 29653 30600 260 0.287
1400/06/20 31213 -2.6 30444 33000 1062 1.681
تاریخ انتشار موضوع مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۹:۰۴:۰۵ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۵:۲۳:۵۳ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۵:۰۲:۲۷ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۴:۱۴:۵۶ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۴:۲۶:۱۶ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۳:۰۷:۲۵ آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۰۸:۰۸:۴۵ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۴:۱۴:۵۳ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۰۹:۲۱:۰۴ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۶:۰۵:۲۷ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۲:۱۰:۲۹ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۷:۲۵:۰۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۳:۲۷:۳۲ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۱:۴۵:۲۵ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۱:۴۱:۱۸ گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۳:۱۶:۳۳ آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت افرانت (به پیوست) (به پیوست) مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۰۹:۵۶:۲۸ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰۹:۳۷:۵۴ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰۹:۲۱:۵۵ لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۰:۵۹:۰۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مشاهده
ردیف موضوع دریافت
1 سیاست تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران دریافت
1 مواد مرتبط با تجارت الکترونیکی از قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دریافت
2 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی دریافت
3 تجارت الکترونیک در سند راهبردی اطلاعاتی ایران شورای عالی اطلاع رسانی دریافت
4 آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی دریافت
5 قانون تجارت الکترونیکی دریافت