امور سهام

آخرین معاملات: 10,430 600 (6.1%)
قیمت پایانی: 10,290 460 (4.68%)
حجم معاملات: 1,885,494
تعداد معاملات: 421,645
شاخص کل بورس: 2,285,843.63 (77,629.76)
وضعیت بازار: بسته
آخرین روزهای معاملاتی قیمت پایانی درصد تغییرات کمترین بیشترین تعداد معاملات حجم معاملات
1403/01/29 9830 0 9760 9920 98 0.45
1403/01/28 9830 -0.91 9830 10010 189 1.972
1403/01/27 9920 0.4 9790 9970 138 0.895
1403/01/26 9880 -0.1 9800 9800 40 0.126
1403/01/25 9890 -6.79 9870 10300 453 2.851
1403/01/21 10610 -0.28 10470 10960 217 0.876
1403/01/20 10640 1.43 10450 10910 274 1.13
1403/01/19 10490 -1.13 10200 10850 298 1.058
1403/01/18 10610 -4.5 10350 11150 456 1.946
1403/01/15 11110 -1.16 10930 11480 307 1.114
تاریخ انتشار موضوع مشاهده
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴:۲۰:۳۶ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۲:۴۲:۰۲ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی مشاهده
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۶:۱۱:۲۷ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۱۸:۴۴:۳۳ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مشاهده
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۱۸:۴۳:۵۰ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) مشاهده
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۹:۲۱:۰۰ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۱۰:۴۴:۱۹ شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده مشاهده
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۶:۱۵:۴۶ آگهی ثبت افزایش سرمایه مشاهده
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۱۶:۲۱:۳۴ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مشاهده
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۷:۳۶:۱۴ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مشاهده
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۲۰:۴۲:۵۷ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) مشاهده
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۰۹:۴۹:۱۲ معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه) مشاهده
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۷ معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل مشاهده
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۲۰:۰۲:۰۰ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۱۹:۴۲:۴۱ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۱۶:۲۶:۵۳ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۱۵:۲۰:۵۴ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ مشاهده
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۸:۲۵ توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده مشاهده
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۲۰:۵۴:۴۷ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۹:۰۶:۴۱ آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مشاهده
ردیف موضوع دریافت
1 سیاست تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران دریافت
1 مواد مرتبط با تجارت الکترونیکی از قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دریافت
2 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی دریافت
3 تجارت الکترونیک در سند راهبردی اطلاعاتی ایران شورای عالی اطلاع رسانی دریافت
4 آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی دریافت
5 قانون تجارت الکترونیکی دریافت