امور سهام

آخرین معاملات: 19,200 -1,000 (-4.95%)
قیمت پایانی: 19,900 -300 (-1.49%)
حجم معاملات: 315,448
تعداد معاملات: 259,855
شاخص کل بورس: 1,227,887.11 (19,960.98)
وضعیت بازار: باز
آخرین روزهای معاملاتی قیمت پایانی درصد تغییرات کمترین بیشترین تعداد معاملات حجم معاملات
1400/11/05 20200 -4.04 20000 20900 169 0.574
1400/11/04 21050 -3.22 20700 22750 616 1.823
1400/11/03 21750 -4.81 21750 21750 86 0.745
1400/11/02 22850 1.11 21500 23700 1186 2.457
1400/10/29 22600 4.87 21850 22600 411 1.144
1400/10/28 21550 4.11 20700 21700 706 1.878
1400/10/27 20700 2.99 19100 21100 667 2.08
1400/10/27 20700 2.99 19100 21100 667 2.08
1400/10/26 20100 -1.23 19350 19350 37 0.176
1400/10/25 20350 -2.16 19800 20800 169 0.371
تاریخ انتشار موضوع مشاهده
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۱۱:۳۸:۴۷ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۶:۵۶:۴۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۶:۵۴:۲۷ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱۰:۰۵:۲۹ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰۹:۵۲:۳۴ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴:۰۶:۲۷ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) مشاهده
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴:۵۲:۴۷ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰۹:۲۳:۰۸ ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۳:۱۲:۱۰ شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام مشاهده
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۲:۵۴:۰۰ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰(اصلاحیه) مشاهده
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۴:۴۳:۵۰ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۰۳:۳۳:۱۵ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۲:۵۹:۳۸ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۳:۲۸:۱۲ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۵۳:۵۹ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) مشاهده
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۴۷:۴۲ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی مشاهده
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۰۸:۱۴:۱۳ افشای جزییات زمین و ساختمان مشاهده
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۵:۲۳:۴۸ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۹:۰۴:۰۵ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۵:۲۳:۵۳ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) مشاهده
ردیف موضوع دریافت
1 سیاست تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران دریافت
1 مواد مرتبط با تجارت الکترونیکی از قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دریافت
2 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی دریافت
3 تجارت الکترونیک در سند راهبردی اطلاعاتی ایران شورای عالی اطلاع رسانی دریافت
4 آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی دریافت
5 قانون تجارت الکترونیکی دریافت