افرانت پلاس

Loading...
در حال دریافت لیست محصولات ...

افرانت پلاس

بر کسی پوشیده نیست که دنیای کسب ‌و کارهای مدرن به سرعت، و با تقاضای روزافزون به نگهداری، تجمیع، حفاظت، پیکره بندی، انتقال و تحلیل داده، نیازهای تازه ای را  بوجود می آورد. افرانت به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در ارائه خدمات مراکز داده، با شناسایی نیازهای کسب و کارهای مدرن توانسته است خدمات متناسب با این نیازمندی ها را در قالب سرویس های افرانت پلاس فراهم سازد.

محل نمایش محصولات افرانت