تامین کنندگان

اخبار افرانت 09 اسفند 99
0 1927
اخبار افرانت 09 اسفند 99
0 1927
شرکت افرانت در نظر دارد در راستای حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت‌های داخل کشور (مطابق با آئین‌نامه اجرایی مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، شناسایی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان واجد شرایط داخلی و برطرف‌سازی نیازهای تجهیزاتی و خدماتی خود در سال جاری و همچنین در راستای سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، از تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و پیمانکاران واجد شرایط در حوزه‌های زیر، دعوت به همکاری به عمل آورد.
اخبار افرانت 21 فروردین 1
0 40
اخبار افرانت 21 فروردین 1
0 40
شرکت افرانت (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تامین لایسنس سالیانه نرم افزار RECOVERY VMFS نسخه Ultimate مورد نیاز خود از میان شرکت های تامین کننده این لایسنس به صورت اخذ استعلام انتخاب نماید.
مناقصه ها و مزایده ها 22 فروردین 1
0 52
مناقصه ها و مزایده ها 22 فروردین 1
0 52
شرکت افرانت در نظر دارد، تأمین و اجرای کناف و نقاشی دیتاسنتر سعدی خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
مناقصه ها و مزایده ها 06 اردیبهشت 1
0 36
مناقصه ها و مزایده ها 06 اردیبهشت 1
0 36
شرکت افرانت در نظر دارد تا تأمین و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA825 کامینیز پاور را از طریق برگزاری مناقصه به تأمین کننده  واجد شرایط واگذار نماید.
مناقصه ها و مزایده ها 11 اردیبهشت 1
0 17
مناقصه ها و مزایده ها 11 اردیبهشت 1
0 17
شرکت افرانت در نظر دارد تا خرید مودم LTE را از طریق برگزاری مناقصه به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید.
مناقصه ها و مزایده ها 11 اردیبهشت 1
0 16
مناقصه ها و مزایده ها 11 اردیبهشت 1
0 16
شرکت افرانت در نظر دارد تا تجهیزات با مارک تجاری Cisco Nexus را از طریق برگزاری مناقصه به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید.
مناقصه ها و مزایده ها 11 اردیبهشت 1
0 50
مناقصه ها و مزایده ها 11 اردیبهشت 1
0 50
شرکت افرانت در نظر دارد تا خرید تجهیزات با مارک تجاری Cisco را از طریق برگزاری مناقصه به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید.
مناقصه ها و مزایده ها 11 اردیبهشت 1
0 28
مناقصه ها و مزایده ها 11 اردیبهشت 1
0 28
شرکت افرانت (سهامی عام) در نظر دارد انجام پروژه تست نفوذ سامانه های حیاتی خود را پس از اخذ استعلام به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید.