اخبار

شرکت افرانت در نظر دارد تا خرید مودم LTE را از طریق برگزاری مناقصه به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت افرانت در نظر دارد تا تجهیزات با مارک تجاری Cisco Nexus را از طریق برگزاری مناقصه به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت افرانت در نظر دارد تا خرید تجهیزات با مارک تجاری Cisco را از طریق برگزاری مناقصه به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید.
پربازدیدترین‌ها