اخبار

شرکت افرانت(سهامی عام) در نظر دارد یک دستگاه مولد برق گاز سوز (CHP) دائم کار با ظرفیت تولید ۴۰۰ کیلو وات همراه با پوشش جاذب صوت ساخت کارخانه اشمیت آلمان و یکدستگاه چیلر جذبی با سوخت گاز شهری و قابلیت استفاده مستقیم از حرارت اگزوز دیزل با ظرفیت سرمایشی ۱۰۳ تن تبرید که سال ساخت آنها ۲۰۱۱ و در سرویس قرار نگرفته و محل استقرار و تحویل انبارهای گمرک غرب تهران می‌باشد را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
مجمع عمومی عادی سالانه
اصلاحیه آگهی دعوت از صاحبان سهام شرکت افرانت (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱